/var/www/vhosts/dentmed.hu/httpdocs/site
Linux t103.nlg.hu 3.10.0-1160.21.1.vz7.174.13 #1 SMP Thu Apr 22 16:18:59 MSK 2021 x86_64

EGSZSGGYI ADATVDELMIS

IRATKEZELSI SZABLYZAT

FOGORVOSI

RENDEL?KRSZRE

TARTALOMJEGYZK

Fejezet

Oldal

PREAMBULUM 3

1. LTALNOS RENDELKEZSEK 3

1.1 A Szablyzat clja s hatlya 3

1.2 Az egszsggyi adatkezels clja 3

1.3 Fogalom meghatrozsok 4

2. AZ RINTETTEK JOGAI, A JOGOK RVNYESTSE 6

2.1 Tjkoztatshoz val jog 6

2.2 Helyesbts 6

2.3 Adattrls 6

2.4 Tiltakozsi jog 7

2.5 Brsgi jogrvnyests 7

2.6 Krtrts 7

3. AZ EGSZSGGYI ELLT HLZAT SZERVEINEK
ADATKEZELSE
7

3.1 Adatfelvtel 8

3.2 Adatmdosts 8

3.3 Adattrls 8

4. FOGORVOSI ELLTS CLJBL TRTN? ADATKEZELS 8

4.1 Orvosi titok vdelme 9

4.2 Gygykezels sorn jelen lv? szemlyek 9

4.3 Tjkozdsi, tjkoztatsi jog s ktelezettsg,

a beteg joga a tjkoztatshoz 10

4.4 Hozztartoz s ms szemly tjkoztatsa 10

4.5 Az egszsggyi dokumentci megismersnek joga 10

5. KZEGSZSGGYI, JRVNYGYI CLBL

TRTN? ADATKEZELS 11

6. EGSZSGGYI S SZEMLYAZONOST

ADATOK NYILVNTARTSA 11

6.1 Az egszsggyi dokumentci trolsnak s archivlsnak rendje 11

6.2 A dokumentcitrols, rendszerezs ltalnos irnyelvei 12

7. AZ ADATVDELEM 12

7.1 Az adatvdelmi kpzs szablyozsa 12

7.2 Adatbiztonsg, az adatok vdelme 12

7.3 Manulisan kezelt adatok 13

7.4 Elektronikusan trolt adatok 13

7.5 Eljrs az adatok srlse esetn 13

7.6 Az adatkezelsi rendszer srlse, illetve krosodsa esetre
tervezett intzkedsek 13

PREAMBULUM

A fogorvosi elltst nyjt egszsggyi szolgltat vezet?je az 1997.vi XLVII sz. trvny, valamint a szervezeti egysgei ltal folytatott, egszsggyi adatokra vonatkoz adatkezels rendjt az albbiak szerint hatrozza meg.

 1. LTALNOS RENDELKEZSEK

  1. A Szablyzat clja s hatlya

E Szablyzat clja, hogy meghatrozza a fogorvosi elltst nyjt egszsggyi szolgltatnl vezetett nyilvntartsok m?kdsnek trvnyes rendjt, valamint biztostsa az adatvdelem alkotmnyos elveinek, az adatbiztonsg kvetelmnyeinek rvnyeslst, s megakadlyozza a jogosulatlan hozzfrst, az adatok megvltoztatst s jogosulatlan nyilvnossgra hozatalt.

A Szablyzat szemlyi s trgyi hatlya kiterjed:

 • az egszsggyi szolgltatst nyjt szervezet szakmai felgyeletet, ellen?rzst vgz? szervezetre s termszetes szemlyre, s egyb adatkezel? szervre, amely, vagy aki egszsggyi s szemlyes adatot kezel,

 • minden, az egszsggyi szolgltatval, valamint az egyb adatkezel? szervvel kapcsolatba

 • kerlt vagy kerl?, illetve annak szolgltatsait ignybe vev? termszetes szemlyre (tovbbiakban: beteg),

 • minden, az egszsggyi s a hozzjuk kapcsold szemlyes adatok kezelsr?l s vdelmr?l szl 1997. vi XLVII. trvny (a tovbbiakban Eat.) el?rsai szerint kezelt, az rintettre vonatkoz egszsggyi s szemlyazonost adatra,

 • az adatkezelssel kapcsolatba kerlt vagy kerl? kls? szolgltatra, amely a. fogorvosi elltst nyjt egszsggyi szolgltat tevkenysgi krbe tartoz szemlyes adatot kezel, vagy azzal kapcsolatba kerl.

  1. Az egszsggyi adatkezels clja

Az egszsggyi s szemlyazonost adatok a kvetkez? clok elrse rdekben kezelhet?ek:

 • az egszsg meg?rzsnek, javtsnak, fenntartsnak el?mozdtsa,

 • a betegellt eredmnyes gygykezelsi tevkenysgnek el?segtse, idertve a szakfelgyeleti tevkenysget is,

 • az rintett egszsgi llapotnak nyomon kvetse,

 • a npegszsggyi, kzegszsggyi s jrvnygyi rdekb?l szksgess vl intzkedsek megttele,

 • a betegjogok rvnyestse.

A fent felsoroltakon kvl trvnyben meghatrozott esetekben a kvetkez? clokbl lehet egszsggyi s szemlyazonost adatot kezelni:

 • egszsggyi szakember-kpzs,

 • orvos-szakmai s epidemiolgiai vizsglat, elemzs, az egszsggyi ellts tervezse, szervezse, kltsgek tervezse,

 • statisztikai vizsglat,

 • tudomnyos kutats,

 • az egszsggyi adatot kezel? szerv vagy szemly hatsgi vagy trvnyessgi ellen?rzst, szakmai vagy trvnyessgi felgyelett vgz? szervezetek munkjnak el?segtse, ha az ellen?rzs clja ms mdon nem rhet? el, valamint az egszsggyi elltsokat finanszroz szervezetek feladatainak elltsa,

 • a trsadalombiztostsi, illetve szocilis elltsok megllaptsa, amennyiben az az egszsgi llapot alapjn trtnik,

 • az egszsggyi elltsokra jogosultak rszre a ktelez? egszsgbiztosts terhre ignybe vehet? szolgltatsok rendelsnek s nyjtsnak, valamint a gazdasgos gygyszer-gygyszati segdeszkz- s gygyszati ellts rendelsi szablyai betartsnak a vizsglata,

 • tovbb a kln jogszably szerinti szerz?ds alapjn a jogosultak rszre nyjtott elltsok

 • finanszrozsa, illetve az rtmogats elszmolsa,

 • b?nldzs, tovbb a rend?rsgr?l szl 1994. vi XXXIV. trvnyben meghatrozott feladatok elltsra kapott felhatalmazs krben b?nmegel?zs,

 • a nemzetbiztonsgi szolglatokrl szl 1995. vi CXXV. trvnyben meghatrozott feladatok elltsa, az abban kapott felhatalmazs krben,

 • kzigazgatsi eljrs,

 • szablysrtsi eljrs,

 • gyszsgi eljrs,

 • brsgi eljrs,

 • az rintettnek nem egszsggyi intzmnyben trtn? elhelyezse, gondozsa,

 • a munkavgzsre val alkalmassg megllaptsa fggetlenl attl, hogy ezen tevkenysg

 • munkaviszony, kzalkalmazotti s kzszolglati jogviszony, hivatsos szolglati viszony vagy egyb jogviszony keretben trtnik,

 • kzoktats, fels?oktats s szakkpzs cljbl az oktatsra, illetve kpzsre val alkalmassg megllaptsa,

 • a katonai szolglatra, illetve a szemlyes honvdelmi ktelezettsg teljestsre val alkalmassg megllaptsa,

 • munkanlkli ellts, foglalkoztats el?segtse, valamint az ezzel sszefgg? ellen?rzs.

Az el?bb meghatrozott cloktl eltr? clokra is lehet egszsggyi s szemlyazonost adatot kezelni, amennyiben a megfelel? tjkoztatst kvet?en az rintett, illetve trvnyes vagy meghatalmazott kpvisel?je (a tovbbiakban egytt: trvnyes kpvisel?) ehhez rsban hozzjrul.

Adatkezelsi clokra csak annyi s olyan egszsggyi, illetve szemlyazonost adat kezelhet?, amely az adatkezelsi cl megvalstshoz elengedhetetlenl szksges.

  1. Fogalom meghatrozsok

rintett: minden, az adatkezel? szervvel kapcsolatba kerlt vagy kerl?, illetve annak szolgltatsait ignybe vev? termszetes szemly, fggetlenl attl, hogy beteg-e, vagy egszsges.

Adatkezels: az alkalmazott eljrstl fggetlenl a szemlyes adatokon vgzett brmely m?velet vagy a m?veletek sszessge, gy pl. gy?jtse, felvtele, rgztse, rendszerezse, trolsa, megvltoztatsa, felhasznlsa, tovbbtsa, nyilvnossgra hozatala, sszehangolsa vagy sszekapcsolsa, zrolsa, trlse s megsemmistse, valamint az adatok tovbbi felhasznlsnak megakadlyozsa. Adatkezelsnek szmt a fnykp-, hang- vagy kpfelvtel ksztse, valamint a szemly azonostsra alkalmas fizikai jellemz?k (pl. ujj- vagy tenyrnyomat, DNS-minta, riszkp) rgztse is.

Adatfeldolgozs: az adatkezelsi m?veletekhez kapcsold technikai m?veletek elvgzse fggetlenl a m?veletek vgrehajtshoz alkalmazott mdszert?l s eszkzt?l, valamint az alkalmazs helyt?l.

Adattovbbts: ha az adatot meghatrozott harmadik szemly szmra hozzfrhet?v teszik.

Adathordoz: minden olyan anyag vagy eszkz, amely adatok lejegyzsre, trolsra s visszaolvassra alkalmas

Adatkezel?: A betegellt, a szolgltat vezet?je, a szolgltat alkalmazsban ll munkatrsak, az Eat. szerint meghatrozott esetekben kzegszsggyi-jrvnygyi kzrdekb?l tisztiorvos, illetve kzegszsggyi felgyel?, tovbb az egszsgbiztostsi szerv, az orvosszakrt?i, rehabilitcis, illetve szocilis szakrt?i szerv, a Nyugdjbiztostsi Alap kezelsrt felel?s nyugdjbiztostsi szerv s a nyugdjbiztostsi igazgatsi szerv, tovbb az egszsggyi adatok nlkl, - a lakossgi clzott sz?r?vizsglatok rdekben - az egszsggyi llamigazgatsi szerv.

Adatfeldolgoz: az a termszetes vagy jogi szemly, jogi szemlyisggel nem rendelkez? szervezet, aki, vagy amely az adatkezel? megbzsbl belertve a jogszably rendelkezse alapjn trtn? megbzst is a szemlyes adatok feldolgozst vgzi.

Harmadik szemly: olyan termszetes, vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez? szervezet, aki, vagy amely nem azonos az rintettel, az adatkezel?vel vagy az adatfeldolgozval.

Egszsggyi ellt hlzat: egszsggyi elltst nyjt, valamint szakmai felgyelett, ellen?rzst vgz? szervezet s termszetes szemly

Gygykezels: minden olyan tevkenysg, amely az egszsg meg?rzsre, tovbb a megbetegedsek megel?zse, korai felismerse, megllaptsa, gygytsa, a megbetegeds kvetkeztben kialakult llapotromls szinten tartsa vagy javtsa cljbl az rintett kzvetlen vizsglatra, kezelsre, polsra, orvosi rehabilitcijra, illetve mindezek rdekben az rintett vizsglati anyagainak feldolgozsra irnyul, idertve a gygyszerek, gygyszati segdeszkzk gygyfrd?elltsok kiszolglst, a mentst s betegszlltst, valamint a szlszeti elltst is.

Orvosi titok: a gygykezels sorn az adatkezel? tudomsra jutott egszsggyi s szemlyazonost adat, tovbb a szksges vagy folyamatban lv?, illetve befejezett gygykezelsre vonatkoz, valamint a gygykezelssel kapcsolatban megismert egyb adat.

Egszsggyi dokumentci: a gygykezels sorn a betegellt tudomsra jutott egszsggyi s szemlyazonost adatokat tartalmaz feljegyzs, nyilvntarts vagy brmilyen ms mdon rgztett adat, fggetlenl annak hordozjtl vagy formjtl.

Kzeli hozztartoz: a hzastrs, az egyenes gbeli rokon, az rkbe fogadott, a mostoha s nevelt gyermek, az rkbe fogad, a mostoha- s nevel?szl?, valamint a testvr s az lettrs.

Srg?s szksg: az egszsgi llapotban hirtelen bekvetkezett olyan vltozs, amelynek kvetkeztben azonnali egszsggyi ellts hinyban az rintett kzvetlen letveszlybe kerlne, illetve slyos vagy maradand egszsgkrosodst szenvedne.

Egszsggyi dolgoz: a fogorvos, az egyb fels?fok egszsggyi szakkpestssel rendelkez? szemly, az egszsggyi szakkpestssel rendelkez? szemly, tovbb az egszsggyi tevkenysgben kzrem?kd? egszsggyi szakkpestssel nem rendelkez? szemly.

Betegellt: a kezelst vgz? orvos, az egszsggyi szakdolgoz, az rintett gygykezelsvel kapcsolatos tevkenysget vgz? egyb szemly, a gygyszersz.

 1. AZ RINTETTEK JOGAI, A JOGOK RVNYESTSE

Az rintettnek jogban ll

 • tjkoztatst krni szemlyes adatai kezelsr?l,

 • adatainak helyesbtst, illetve a jogszablyban elrendelt adatkezelsek kivtelvel trlst krni

 • tiltakozni szemlyes adatainak kezelse ellen,

 • jogainak megsrtse esetn brsghoz fordulni.

  1. Tjkoztatshoz val jog

Az rintett krelmre az adatkezel? tjkoztatst ad az ltala kezelt adatairl, azok cljrl,

jogalapjrl, id?tartamrl valamint arrl, hogy kik s milyen clbl kapjk meg az adatokat.

Az adatkezel? kteles a tjkoztatst a krelem benyjtstl szmtott legrvidebb id?n bell, de legks?bb 30 napon bell rsban, kzrthet? formban megadni.

  1. Helyesbts

A valsgnak nem megfelel? adatot az adatkezel? kteles helyesbteni.

  1. Adattrls

A szemlyes adatot trlni kell, ha

 • a kezelse jogellenes,

 • az rintett kri, kivve, ha az adatkezelst jogszably rendeli el,

 • az hinyos vagy tves s ez az llapot jogszer?en nem korriglhat, feltve, hogy a trlst

 • trvny nem zrja ki,

 • az adatkezels clja megsz?nt, vagy az adatok trolsnak hatrideje lejrt,

 • azt a brsg vagy az adatvdelmi biztos elrendelte.

A helyesbtsr?l, trlsr?l az rintettet, vagy azokat, akiknek korbban az adatot tovbbtottk, tjkoztatni kell, kivve, ha ez az rintett jogos rdekeit srti.

  1. Tiltakozsi jog

Az rintett tiltakozhat szemlyes adatnak kezelse ellen, ha

 • a szemlyes adatok kezelse, tovbbtsa kizrlag az adatkezel?, adattvev? jognak, vagy jogos rdeknek rvnyestshez szksges, kivve, ha az adatkezelst a trvny rendelte el,

 • a tiltakozs jognak gyakorlst egybknt trvny lehet?v teszi.

  1. Brsgi jogrvnyests

Az rintett jogainak megsrtse esetn, a meghatrozott szemly (adattvev?) az adatkezel? ellen brsghoz fordulhat. A brsg az gyben soron kvl jr el.

Azt, hogy az adatkezels a jogszablyban foglaltaknak megfelel, az adatkezel? kteles bizonytani.

  1. Krtrts

Az adatkezel? az rintett adatainak jogellenes kezelsvel vagy a technikai adatvdelem kvetelmnyeinek megszegsvel msnak okozott krt kteles megtrteni. Az rintettel szemben az adatkezel? felel az adatfeldolgoz ltal okozott krrt is. Az adatkezel? mentesl a felel?ssg all, ha bizonytja, hogy a krt az adatkezels krn kvl es? elhrthatatlan ok idzte el?.

Nem kell megtrteni a krt annyiban, amennyiben az a krosult szndkos, vagy slyosan gondatlan magatartsbl szrmazott.

 1. AZ EGSZSGGYI ELLT HLZAT SZERVEINEK ADAT- KEZELSE

Az egszsggyi ellt hlzaton bell az egszsggyi s szemlyazonost adat kezelsre amennyiben a trvny msknt nem rendelkezik jogosult:

 • a betegellt,

 • szolgltat vezet?je, illetve

 • a szolgltat vezet?je ltal megbzott szemly.

 • Az egszsggyi s szemlyazonost adatok kezelse sorn biztostani kell az adatok biztonsgt vletlen vagy szndkos megsemmistssel, vagy megsemmislssel, megvltozssal, krosodssal, nyilvnossgra kerlssel szemben, tovbb, hogy azokhoz illetktelen szemly ne frjen hozz.

  1. Adatfelvtel

Az adatfelvtel sorn az egszsggyi dokumentciban rgzteni kell az adatfelvtel id?pontjt s az adatfelvev? szemlyt.

A beteg dokumentcijban trtnt minden feljegyzst, berst alrssal vagy kzjeggyel, s ha szksges, dtummal kell hitelesteni, elektronikus adatkezels esetn a bejegyzst vgz? egyrtelm? azonostst is biztostani kell.

  1. Adatmdosts

Ha tveszts, vagy ms ok miatt a bert adatot mdostani kell, ez csak gy vgezhet?, hogy az eredeti adat megllapthat legyen. Mdostsnl is kzjeggyel el kell ltni a mdostst, elektronikus adatkezels esetn a bejegyzst vgz? egyrtelm? azonostst s a bejegyzs naplzst a rendszernek biztostania kell.

  1. Adattrls

Adatot trlni csak a jelen Szablyzat alapjn lehet. A trls sorn be kell tartani az adatvdelmi el?rsokat klns tekintettel a jogosulatlan hozzfrsre. A trls sorn a manulisan kezelt adatokat fizikailag meg kell semmisteni, elektronikusan trolt adatok esetben azokat helyrehozhatatlanul meg kell vltoztatni. A trlst a rendel? vezet? engedlyvel lehet elvgezni.

 1. FOGORVOSI ELLTS CLJBL TRTN? ADATKEZELS

Az egszsggyi adatok felvtele a fogorvosi ellts rsze. Az egszsggyi s a szemlyazonost adatoknak a kezelt szemly (trvnyes kpvisel?je) rszr?l trtn? szolgltatsa az egszsggyi ellts ignybevtelhez ktelez?en el?rt szemlyazonost adatok megadsa nkntes. Abban az esetben, ha a gygykezelt szemly nknt fordul a szolgltathoz, az elltssal sszefgg? egszsggyi s szemlyazonost adatainak kezelsre szolgl hozzjrulst ellenkez? nyilatkozat hinyban megadottnak kell tekinteni.

Az rintett (trvnyes kpvisel?je) kteles a betegellt felhvsra egszsggyi s szemlyazonost adatait tadni,

 • ha valszn?sthet? vagy beigazoldott, hogy valamely betegsg krokozja ltal fert?z?dtt, vagy fert?zses eredet? mrgezsben, illetve fert?z? betegsgben szenved,

 • ha arra sz?r?- s alkalmassgi vizsglatok elvgzshez van szksg,

 • heveny mrgezs esetn,

 • ha valszn?sthet?, hogy az rintett foglalkozsi eredet? megbetegedsben szenved,

 • ha az adatszolgltatsra a kiskor gyermek gygykezelse, egszsgi llapotnak meg?rzse vagy vdelme rdekben van szksg,

 • ha b?nldzs, b?nmegel?zs cljbl, tovbb gyszsgi, brsgi eljrs, illetve szablysrtsi vagy kzigazgatsi hatsgi eljrs sorn az illetkes szerv a vizsglatot elrendelte,

 • ha az adatszolgltatsra a nemzetbiztonsgi szolglatokrl szl trvny szerinti ellen?rzs cljbl van szksg.

Srg?s szksg, valamint a gygykezelt szemly beltsi kpessgnek hinya esetn az nkntessget vlelmezni kell.

A gygykezels alatt az egszsggyi dokumentciban rgzteni kell a szakmai szablyoknak megfelel? adatokat. A kezelst vgz? fogorvos dnti el, hogy a szakmai szablyoknak megfelel?en a ktelez?en felveend? adatokon kvl mely egszsggyi adat felvtele szksges.

Kerlni kell azon adatok rgztst, amik kzvetlenl nem kapcsolatosak a beteg gygykezelsvel.

A gygykezels sorn az egszsggyi dokumentci kezelsnek rendjt gy kell kialaktani, hogy a dokumentcihoz, illetve a beteg szemlyes adataihoz kizrlag a gygykezelt szemly gygykezelst vgz?k frhessenek hozz.

  1. Orvosi titok vdelme

A betegelltt, valamint a szolgltatval alkalmazotti jogviszonyban ll ms szemlyt a beteg egszsgi llapotval kapcsolatos adat, tovbb a munkavgzssel kapcsolatosan tudomsra jutott egyb adat vonatkozsban id?beli korltozs nlkl titoktartsi ktelezettsg terheli. A titoktartsi ktelezettsg fggetlen attl, hogy az adatokat milyen mdon ismerte meg.

A betegelltt a titoktartsi ktelezettsg azzal a betegelltval szemben is kti, aki a beteg gygykezelsben nem m?kdtt kzre, kivve, ha az adatok a gygykezelt szemly tovbbi gygykezelse rdekben szksgesek.

A titoktartsi ktelezettsg all rsban felmentst adhat a beteg, vagy trvnyen alapul adatszolgltatsi ktelezettsg.

Az orvosi titok vdelme rdekben szksges, hogy a szolgltat valamennyi dolgozja ktelezettsget vllaljon az orvosi titok megtartsra. A ktelezettsget a dolgoz munkakri lersba kell foglalni, illetve ahhoz csatolni kell.

  1. Gygykezels sorn jelen lv? szemlyek

A gygykezels sorn a kezelst vgz? orvos s a betegelltsban rszt vev? ms szemlyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlthez a beteg hozzjrult.

A beteg emberi jogainak s mltsgnak tiszteletben tartsa mellett az rintett hozzjrulsa nlkl jelen lehet a gygykezels sorn:

 • ms szemly, ha a gygykezels rendje tbb beteg egyidej? elltst ignyli,

 • a rend?rsg hivatsos llomny tagja, amennyiben a gygykezelsre fogvatartott szemly esetben kerl sor,

 • a bntets-vgrehajtsi szervezet szolglati jogviszonyban ll tagja, amennyiben a gygykezelsre olyan szemly esetben kerl sor, aki a bntets-vgrehajtsi intzetben szabadsgelvonssal jr bntetst tlti, s a gygykezelst vgz? betegellt biztonsga, illetve szks megakadlyozsa cljbl erre szksg van,

 • ha b?nldzsi rdekb?l a beteg szemlyi biztonsga ezt indokoltt teszi, s a beteg nyilatkozatttelre kptelen llapotban van.

Fent meghatrozottakon fell jelen lehet az,

 • aki a beteget az adott betegsg miatt mr kezelte,

 • akinek a szolgltat vezet?je szakmai ok miatt engedlyt adott. A gygykezelt szemly kifejezett tiltakozsnak ebben az esetben helyt kell adni.

Az egszsggyi szakemberkpzs cljbl jelen lehet: orvos, orvostanhallgat, egszsggyi szakdolgoz, egszsggyi f?iskola vagy szakiskola hallgatja, feltve, hogy a megjellt szemly kpzsre az egszsggyi szolgltat ki van jellve. Ebben az esetben a gygykezelt szemly hozzjrulsra nincs szksg, de a betegtjkoztatban a szolgltat oktat jellegr?l s a szakemberkpzsr?l a gygykezelteket tjkoztatni kell.

A hozzjrulst a gygykezelt szemly szban is megteheti a kezelst vgz? fogorvosnak.

  1. Tjkozdsi, tjkoztatsi jog s ktelezettsg, a beteg joga a tjkoztatshoz

A betegellts megkezdse el?tt a beteget tjkoztatni kell a szolgltat adatvdelmi rendjr?l. A beteg tjkoztatsa az adatvdelemr?l a kezelst vgz? fogorvos ktelessge. A tjkoztats megadst a beteg alrsval igazolja. Az alrt tjkoztatt a beteg egszsggyi dokumentcijhoz csatolni kell. A beteg dokumentcijhoz csatolni kell a beteg esetleges korltoz nyilatkozatt is.

A gygykezelt szemly gygykezelsvel kapcsolatos tjkoztatst a beteg kezelst vgz? fogorvos adja meg. A beteg gygykezelsnek polsi vonatkozsairl az ?t ellt egszsggyi szakdolgoz is felvilgostst adhat. Szakdolgoz, illetve ms dolgoz a beteg gygykezelsr?l tjkoztatst nem adhat, kivve, ha a beteg kezelst vgz? fogorvos erre az adott beteg esetben felhatalmazta. A tjkoztats szemlyesen trtnik.

Telefonon, telefaxon az Eat 11. (1) alapjn a beteg gygykezelsr?l rdemi tjkoztats nem adhat. A kezelst vgz? fogorvos, illetve egszsggyi dolgoz a beteg szolgltatnl trtn? kezelsnek tnyt a beteg ellenkez? rtelm? nyilatkozata hinyban meger?stheti.

A pszichitriai beteg esetben kivtelesen korltozhat a betegnek az egszsggyi dokumentci megismershez val joga, ha alapos okkal felttelezhet?, hogy a beteg gygyulst nagymrtkben veszlyeztetn, vagy ms szemly szemlyisgi jogait srten az egszsggyi dokumentci megismerse. A korltozs elrendelsre kizrlag a fogorvos jogosult. A korltozs elrendelsr?l a betegjogi kpvisel?t s a beteg trvnyes vagy meghatalmazott kpvisel?jt haladktalanul rtesteni kell.

  1. Hozztartoz s ms szemly tjkoztatsa

A beteg a szolgltathoz val bejelentkezskor, vagy ks?bb rendelkezhet arrl, hogy betegsgr?l, annak vrhat kimenetelr?l, egszsgi llapotnak vltozsrl mely szemlyeknek adhat rszleges vagy teljes felvilgosts illetve ebb?l kik zrandk ki. A beteget a rendelkezs lehet?sgr?l tjkoztatni kell.

  1. Az egszsggyi dokumentci megismersnek joga

A beteg (trvnyes kpvisel?je) jogosult tjkoztatst kapni a r vonatkoz szemlyazonost s egszsggyi adatokrl, betekinthet az egszsggyi dokumentciba.

A fogorvosi elltsban az adott elltsi folyamat befejezst a beteg megismeri s elfogadja. A definitv ellts folyamatrt a fogorvos a felel?s. Az elltsi folyamat megszaktsa, vagy mdostsa tnyt, okait a kezel? fogorvos a betegdokumentciban rgzti.

 1. KZEGSZSGGYI, JRVNYGYI CLBL TRTN? ADAT-KEZELS

A betegellt haladktalanul tovbbtja az egszsggyi llamigazgatsi szervnek az egszsggyi s szemlyazonost adatot, ha fert?z? betegsget szlel, vagy annak gyanja merl fel.

Az NTSZ vrosi intzete kzegszsggyi vagy jrvnygyi kzrdekre hivatkozva krheti az rintett szemlyazonost adatait.

 1. EGSZSGGYI S SZEMLYAZONOST ADATOK NYILVN-TARTSA

Az rintettr?l felvett, a gygykezels rdekben szksges egszsggyi s szemlyazonost adatot, valamint azok tovbbtst nyilvn kell tartani. Az adattovbbtsrl szl feljegyzsnek tartalmaznia kell az adattovbbts cmzettjt, mdjt, id?pontjt, valamint a tovbbtott adatok krt.

A nyilvntarts eszkze lehet minden olyan adattrol eszkz, amely biztostja az adatok szndkos megsemmistssel, megsemmislssel, megvltoztatssal, krosodssal, nyilvnossgra kerlssel szembeni vdelmt, valamint azt, hogy azokhoz illetktelen szemly ne frhessen hozz.

A betegellt sajt feljegyzsei a nyilvntarts rszt kpezik.

  1. Az egszsggyi dokumentci trolsnak s archivlsnak rendje

A beteg vizsglatval s gygykezelsvel kapcsolatos adatokat az egszsggyi dokumentci tartalmazza. Az egszsggyi dokumentcit gy kell vezetni, hogy az a valsgnak megfelel?en tkrzze az ellts folyamatt.

Az egszsggyi dokumentciban fel kell tntetni

 • a beteg szemlyazonost adatait,

 • cselekv?kpes beteg esetn az rtestend? szemly, kiskor, illetve gondnoksg alatt ll beteg esetben a trvnyes kpvisel? nevt, lakcmt, elrhet?sgt,

 • a krel?zmnyt, a krtrtnetet,

 • az els? vizsglat eredmnyt,

 • a diagnzist s az elltsi tervet megalapoz vizsglati eredmnyeket, a vizsglatok elvgzsnek id?pontjt,

 • az elltst indokol betegsg megnevezst, a kialakulsnak alapjul szolgl betegsget, a ksr?betegsgeket s szv?dmnyeket,

 • egyb, az elltst kzvetlenl nem indokol betegsg, illetve a kockzati tnyez?k megnevezst,

 • az elvgzett beavatkozsok idejt s azok eredmnyt,

 • a beteg gygyszer-tlrzkenysgre vonatkoz adatokat,

 • a bejegyzst tv? egszsggyi dolgoz nevt s a bejegyzs id?pontjt,

 • a betegnek, illet?leg tjkoztatsra jogosult ms szemlynek nyjtott tjkoztats tartalmnak rgztst,

 • a beleegyezs, illetve visszautasts tnyt, valamint ezek id?pontjt,

 • minden olyan egyb adatot s tnyt, amely a beteg gygyulsra befolyssal lehet.

Az egszsggyi dokumentci rszeknt meg kell ?rizni:

 • az egyes vizsglatokrl kszlt leleteket,

 • a gygykezels s a konzlium sorn keletkezett iratokat,

 • a kpalkot diagnosztikus eljrsok felvteleit.

Az egszsggyi dokumentci esetben klns figyelmet kell fordtani arra, hogy az rszletes, szakszer?, olvashat s visszakereshet? legyen.

Az 1997. vi XLVII. Trvny az egszsggyi s a hozzjuk kapcsold szemlyes adatok kezelsr?l s vdelmr?l 30 . 1 pontja rtelmben az egszsggyi dokumentci meg?rzsi ideje az adatfelvtelt?l szmtott legalbb 30 v (zrjelentsek esetben 50 v, kpalkot diagnosztikai felvtelek esetben 10 v).

  1. A dokumentcitrols, rendszerezs ltalnos irnyelvei

A fogorvosi elltst nyjt egszsggyi szolgltat maga alaktja ki a dokumentci trols szablyait, lehet?sgeit figyelembe vve.

A dokumentumok vdelmt az illetktelen hozzfrs-, eltulajdonts, meghamists, valamint fizikai megsemmisls ellen biztostani kell. A trolsi rendszerbe helyezett dokumentumok kivtelekor egyszer?, de a kvetst biztost rendszert kell alkalmazni.

 1. AZ ADATVDELEM

  1. Az adatvdelmi kpzs szablyozsa

A szolgltat alkalmazottainak ves jelleggel tartott adatkezelsi s adatvdelmi kpzsnek biztostsa a vezet? ktelezettsge. A kpzst dokumentltan kell megtartani.

Az j belp? alkalmazottak adatvdelemmel kapcsolatos felksztst a vezet? vgzi, a kpzst dokumentlja.

  1. Adatbiztonsg, az adatok vdelme

Az adatkezel?, illet?leg tevkenysgi krben az adatfeldolgoz kteles gondoskodni az adatok biztonsgrl, kteles tovbb megtenni azokat a technikai s szervezsi intzkedseket, s kialaktani azokat az eljrsi szablyokat, amelyek az Adatvdelmi trvny, valamint az egyb adat- s titokvdelmi szablyok rvnyre juttatshoz szksgesek.

Az adatokat vdeni kell klnsen a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, tovbbts, nyilvnossgra hozatal, trls vagy megsemmists valamint a vletlen megsemmisls s srls ellen. A szemlyes adatok technikai vdelmnek biztostsa rdekben kln vdelmi intzkedseket kell tennie az adatkezel?nek, az adatfeldolgoznak, illet?leg a tvkzlsi vagy informatikai eszkz zemeltet?jnek, ha a szemlyes adatok tovbbtsa hlzaton, vagy egyb informatikai eszkz tjn trtnik.

Minden adatkezelssel foglalkoz szemly munkja kzben kteles az elvrhat legnagyobb gondossggal eljrni az adatok hitelessge, meg?rzse s az illetktelen hozzfrs megakadlyozsa rdekben.

Az adatok trolsa s tovbbtsa sorn az ltalnos baleset- s t?zvdelmi el?rsokat figyelembe kell venni.

  1. Manulisan kezelt adatok

Az adatokat keletkezskkor megfelel? min?sg? adathordozra (hagyomnyos papr, formanyomtatvny) kell rgzteni. Az adatok olvashatsgrt az azokat felvev? szemly felel.

  1. Elektronikusan trolt adatok

Elektronikusan trolt adatok esetben adatot csak a hozzfrsi listra felvett, nyilvntartott adatkezel? kezelhet. Az adatkezel?nek egyni, titkos jelszval kell bejelentkeznie a rendszerbe. Az adatkezels befejeztvel a rendszerb?l ki kell lpni. A rendszerbe trtnt, jelszval vdett adatkezelsrt az adatkezel? felel. Az esetleges visszalsek elkerlse rdekben az adatkezel? ktelessge, hogy egyni jelszava titkossgt biztostsa.

  1. Eljrs az adatok srlse esetn

Az egszsggyi s szemlyes adatokat rt srls vagy megsemmisls esetn a rendelkezsre ll egyb adatforrsokbl meg kell ksrelni a lehetsges mrtkig a krosodott adatok ptlst.

  1. Az adatkezelsi rendszer srlse, illetve krosodsa esetre tervezett intzkedsek

A fogorvosi elltst nyjt szolgltat meghatrozott id?kznknt automatikus biztonsgi mentst vgez a szmtgpes rendszerben, gy folyamatoss tve az adatok mentst.